Drums Jajce
Najbolji proizvođač drvene ambalaže u regiji!

Proizvodi


O Nama


Poduzeće Drums 3 B d.o.o. Bubnjevi 3 B d.o.o. sa sjedištem u Jajcu (Bosna i Hercegovina), bavi se proizvodnjom i prodajom drvne ambalaže te proizvodnjom drvene građe od jele i smrče različitih dimenzija i primjena, prema potrebama i zahtjevima naših kupaca.

U pogonu posjedujemo pilanu za rezanu građu i pripremu sirovine za finalnu obradu, kao i i vlastitu sušaru i komoru za termičku obradu drveta (IPPC15).Osnovni proizvod poduzeća su drveni bubnjevi za namatanje kabela i proizvodnja euro i jednokratnih paleta. Trenutno u pogonu proizvodnje zapošljavamo 30 djelatnika.

Kontaktirajte Nas